Instruks lagleder

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder har sammen med trenere ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Oppdatering av spillerlister i SPOND (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes e-post og mobilnummer). I tillegg til spiller skal også de foresatte settes opp (navn, adresse, e-post og mobilnummer).
 • Sørge for at appen SPOND blir brukt som lagets kommunikasjonsportal.
 • Orientere fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter via klubbens hovedadresse, post@faabergfotball.no
 • Arrangere foreldremøter i samarbeid med trenere og foreldrekontakt, minimum to ganger per sesong.
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter.
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige handlingsplan.
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside.
 • Ansvarlig for påmelding til cuper og legge kampene inn på lagets hjemmeside.
 • Ved bruk av lagets egen bankkonto skal kopi av kvittering alltid sendes til daglig leder på epost adm@faabergfotball.no Dette gjelder både penger inn og ut av konto.
 • Ansvarlig for bestilling av utstyr (drakter, baller, kjegler, vester etc) fra materialforvalter. Bestilling gjøres til daglig leder på post@faabergfotball.no
 • Ansvarlig for å sette opp kampvert til hver hjemmekamp.
 • Ansvarlig for utfylling av kamprapport i FIKS, signering og kontroll etter kamp. Gjelder fra 13 år.
 • Kontakte oppsatt dommer senest 24 timer før hjemmekamp og få bekreftet at dommer møter til oppsatt kamp.
 • Sørge for at ferdig utfylt dommerregning blir sendt til adm@faabergfotball.no etter kamp. Mal ligger på hjemmesiden her.
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene. Gjelder fra 13 år.
 • Ansvarlig for å registrere spillere som deltar på kamper i SPOND.
 • Ansvarlig for å omberamme kamper.
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper.
 • Deltar på klubbens trener- og lagledermøter.

Info fra NFF om lagledrrollen finner du her: NFF lagleder

 

Instruks kampvert

Før kamp:

 • I samarbeid med lagleder opprette arrangement for arrangementet i denne linken:https://qrona.nif.no/login-or-checkin Last ned QR kode for arrangementet.
 • Registrere alle tilskuere med QR koden eller manuelt med penn og papir.
 • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
 • Ta på gul kamvert vest og bruke denne under arrangementet. Vester henger i "dommerbua" under utendørsbadet på Jorekstad.
 • Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kamp:

 • Være tilgjengelig for dommeren i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kamp:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen
 • Melde i fra til daglig leder eller styret i egen klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp

Info fra NFF om kampvert finner du her: NFF kampvert