Styreleder: Ole-Petter Østerbø (ny)

Nestleder: Irene Lykstad (ny nestleder)

Styremedlem: Inger Lise Bråtesveen (ny)

Styremedlem: Magnus Kornby

Styremedlem: Stig Tore Paulsen

Styremedlem: Jørn Dissen (ny)

Styremedlem: Christian Skyttermoen

Vara: Miriam Delphin (ny)             

Vara: Håkon Tangen