| Idrettsskolen

Aktivitet på Idrettsskolen

Det har vært godt oppmøte på skøytelelek i vinter, selv om vi har vært litt uheldige med mange kalde kvelder og sur vind. Med stengt varmebu synes jeg folk har vært flinke til å møte opp og ordne seg på annet vis, så tusen takk for velvillighet og godt humør!
Les mer

IDRETTSSKOLEN

Besøksaddresse
Jørstadmoveien 690
2625 Fåberg

Postaddresse
Postboks 2
2625 Fåberg

Epost

post@faabergil.no

Telefon

+47 976 52 859

Bankkonto
2095.51.84050