Å bli Lagspiller betyr at om du velger å spille på lag med oss i Faaberg betaler Eidsiva Energi en sum tilbake til Faaberg. Beregning foretas per 31.12 årlig og hver Lagspiller gir oss 200,- tilbake. Har vi 100 Lagspillere, blir dette ikke mindre enn 20 000,- Som alle forstår kan dette bli betydelige beløp over tid.

Både eksisterende og nye kunder kan bli Lagspillere og dette fikser man rett på Eidsiva sine sider, og linken finner dere her:

Bli Lagspiller 〉

Vi kan berolige alle med at denne strømavtalen ikke er dyrere enn andre. Strømavtalen knyttet til Lagspiller er en avtale som følger spotprisen og per i dag har i underkant av 85% av alle kunder i Eidsiva denne avtalen. Det er heller ikke bindingstid på avtalen. Bakgrunnen for at Eidsiva kan gi noe tilbake er at både vi i Faaberg og mange andre lag gjør denne ”dugnaden” og dermed slipper de å betale andre personer for å gjøre dette. Disse pengene kan de heller gi tilbake til lag og foreninger i Eidsiva sitt distrikt.

Sjelden har det vært enklere å tilføre midler til klubben din, og vi håper mange velger å spille på lag med Eidsiva Energi og Faaberg. All relevant informasjon og svar på mange spørsmål finner dere også i linken til Lagspiller ovenfor i denne saken.