I containerne kan alle som ønsker det levere klær og sko de ikke lenger har bruk for, og resten av jobben tar Renotec seg av. Klærne selges videre til Polen eller Ukraina og klubben mottar en liten provisjon av dette for å ha utplassert containere. Dette gir en stabil ekstrainntekt for klubben og ekstragevinsten er at dette både er miljøvennlig, bærekraftig og det skaper arbeidsplasser i flere land. Containerne er et bidrag til en sirkulær økonomi hvor gjenbruk står i fokus.
 
Våre containere finner du her:

  • Jorekstad
  • Joker Jørstadmoen
  • CircleK Tretten