Faaberg er en klubb som er tuftet på frivillig innsats. Vi hadde ikke klart å flytte kunstgresset fra hovedbanen til Moenbanen og lagt nytt kunstgress på hovedbanen etter flommen i 2013 dersom det ikke hadde vært for dugnadsinnsatsen og samhandlingen i klubben. I tillegg kan vi vise til kiosken/ bua på Moenbana og klubbhuset i Søndre Sving, som også ble satt opp i god dugnadsånd.

Årlig stiller vi opp på flere arrangementer som gir gode penger inn i klubbkassa. Blant annet den formidable innsatsen som klubbens medlemmer bidrar med under Faaberg Turneringen hadde det ikke vært mulig for oss å gjennomføre et slikt vellykket arrangement. At vi stiller opp på dugnader er viktig for omdømmet til klubben og gjør at sponsorene ønsker å fortsette sine samarbeid med oss.

Under finnes det til enhver tid vedlegg med informasjon om våre dugnader.