Lovene for Faaberg Idrettslag og Faaberg Fotball ligger vedlagt under.