Nytt fra styret

Innkalling til årsmøte 2020 Faaberg Fotball – Faaberg Idrettslag

Ved ekstraordinært årsmøte i november ble det besluttet å opprette et interimstyre for Faaberg Idrettslag/ Faaberg Fotball og avholde ordinært årsmøte for 2020 i desember 2021. Årsmøtet er berammet til 16.12.2021 klokken 18:00 på Jorekstad.
Les mer

Utvikling av nærmiljøanlegg Jorekstad

Faaberg Idrettslag jobber for å bygge et nærmiljøanlegg på Jorekstad.
Les mer