1960 HSBSØ JØRSTADMOEN 

1969 MARTIN DOSETH  

1971 RANDULF MØLLERLØKKEN  

1988 ARNE KORSVOLD 

2009 ODD ARNE ENGH 

2009 MARI SOLBERG 

2009 KAI-OLE HAUGSTAD 

2011 TERJE RØNNING 

2015 ERLAND BRENNE 

I tillegg har følgende vært æresmedlemmer, men har dessverre gått bort:

Sverre Moringen, Sverre Besserud,  Hans A. Haagensen, Kjellfrid Brusveen, Lars Voldbakken, Reidar Ødegård, Arne Rustadstuen, Martin Mathisen, Martin Voldbakken, Ole Lundgård, Simen Rønning, Simen Huse, Magne Bakke, Alf Haugen, Magnhild Haugstad, Ole Haugstad, Gina Regland, Arnold Halsan, Nils Bakke, Randi Halsan, Kjell Thoresen, Bernhard Bø, Rolf Rønning, Olav Solberg, Steinar Hansen og Nils Løkken.

 

Gjennomgått 01.02.2023