Gjennom 2 x 45 minutter ledet Arne Møller oss gjennom sine erfaringer som ung håpefull, suksessfull toppspiller og utenlandsproff, trener - og musiker på et nivå litt under Paul McCartney - som han selv på humoristisk vis beskrev og framførte det!  

Arne Møller er en lun og presis formidler, som drar publikum med seg fordi han utstråler erfaring og trygghet i sine standpunkter. Dette er ikke en martnaskar som høylydt selger "kniver som skjærer gjennom spiker som om det skulle vært smør". Det er essens i poengene til Møller. Det er utprøvde erfaringer. Med humor, alvor og gode refleksjoner jobber Møller fram budskapet han vil nå ut med. Dette budskapet representerer en sammenfatning av hans egne erfaringer i livet - på banen, på sidelinjen og i sin hverdag.

Refleksjonene Møller har gjort seg og a-ha opplevelsene han har notert seg gjennom et svært aktivt liv endte for et par år siden opp i boken Storytell. Det er også denne boken som er sentral i hans populære foredrag. 

Overskriften for Møller er "å skape sin egen historie". Storytelling. Et redskap som er godt kjent innen markedsføring. Det fungerer også utmerket i fotballen. Bygg klubb med kultur og identitet ved å skape en felles historie. Bygg spillere ved å la spillerne kjenne seg som en del av historien. Med dette som utgangspunkt presenterer Møller sin filosofi for å skape fotballklubber som favner om, og balanserer, både det sosiale og det sportslige. Og - i tillegg gir rom og muligheter for de som vil nå lengst mulig. 

Faaberg Fotball sier tusen takk til Arne Møller for en svært inspirerende kveld, med nyttige tanker å ta med seg både for trenere, lagledere, styret og alle andre som er engasjert i breddefotballen!

Takk også til dere som tok turen fra naboklubbene våre på Lillehammer :)