De siste årene har Lillehammer FK og Faaberg samarbeidet både i trenings- og kamphverdag i G19-årgangen (Junior). Bakgrunnen for oppstarten, var at Faaberg ikke hadde nok spillere til å stille eget lag. For å motvirke at spillerne ga seg med fotball, valgte Lillehammer FK og Faaberg å samarbeide i treningshverdagen. Dette gjorde det også mulig å stille to lag i seriespill, hvilket medførte et bedre kamptilbud for alle spillere.

Erfaringene fra dette samarbeidet, gjør at Lillehammer FK og Faaberg nå utvider samarbeidet til å gjelde alle ungdomslag, fra G13 til G19. Bakgrunnen for dette, er at vi ønsker å ta et felles tak rundt frafallsproblematikken, spesielt i ungdomsfotballen. Vi tror at en god trenings- og kamphverdag er det beste verktøyet vi har for at ungdommene fortsetter i idretten, uavhengig av ambisjonsnivå.

Målet vil alltid være å skape en best mulig treningshverdag, hvor den enkelte spiller får tilpassede utfordringer, hvilket igjen fører til mestring og idrettsglede. Det oppnås gjennom differensiering på feltet. For å lykkes med nettopp det, kreves det et tilstrekkelig antall spillere. Likeså er det viktig at spillerne har et kamptilbud. Man kan ikke bare trene. Ved å samarbeide, er målet å skape en enda bedre treningshverdag og ikke minst ha flere kamptilbud tilgjengelig for spillerne. Dermed bereder vi grunnen for å lage et best mulig totaltilbud til alle spillere.

Gjennom sesongen 2021 vil klubbene også ha noen felles tiltak i barnefotballen. Det vil blant annet bli gjenopptatt felles treninger for G11 og G12 for hele distriktet. Klubbene vil også arrangere felles Grasrottrenerkurs gjennom sesongen 2021.

Som en følge av dette samarbeidet, vil begge klubber arbeide etter samme sportsplan og utviklingstrapp. Det betyr at en spiller i ungdomsavdelingen i Faaberg vil lære akkurat det samme som en spiller i ungdomsavdelingen i Lillehammer FK. På sikt er vi trygge på at dette også skaper god spillerutvikling for dem som har ambisjoner om å bli A-lagsspillere. Både Faaberg og Lillehammer FK får hele tiden spørsmål om når de respektive klubbers A-lag skal rykke opp. Verken Lillehammer FK eller Faaberg har tro på at man kan kjøpe seg til suksess, da det ikke er bærekraftig på sikt. Derimot har begge klubber tro på at om regionen skal få et A-lag på høyere nivå, så skjer det gjennom egen utvikling av spillere med tilstrekkelig ferdigheter, hvor man er enig i hvilken påvirkning som skal skje på feltet.

Vi gleder oss til sesongen 2021.

Sportslig hilsen
Lillehammer FK/Faaberg Fotball