Vi ser at mange bruker Jorekstad og banen til egenaktivitet. Det er meget bra at anlegget benyttes og at det er aktivitet på Jorekstad. 

Den siste tiden har klubben som anleggseier observert at det til tider er veldig store grupper sammen på banen utenom organisert fotballaktiviteter. Dette er stikk i strid med alle smittevernsregler. Reglene fra myndighetene sier:

Hold 2 meter avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. 

Vi ber om at dette overholdes når dere bruker anlegget på Jorekstad og at vi alle er med å bidrar i den nasjonale dugnaden.

Under organisert trening for fotballen er det NFF koronahådbok som gjelder. Alle lag er informert om og følger det regelverket som ligger til grunn. 

Alt blir bra!