Styret i Faaberg idrettslag har gjennom det siste året jobbet med å få bygget et nærmiljøanlegg/aktivitetspark på sørsiden av fotballbanen på Jorekstad. I den forbindelse har det vært utarbeidet prosjektplaner som har vært grunnlaget for søknader om økonomiske midler fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank1 gavefond for å kunne realisere prosjektet.

Ved tildelinger fra disse fondene den siste tiden har vi beklageligvis ikke fått tildelt midler. Dette gjør at vi må utsette oppstarten av prosjektet, men styret jobber videre for å finansiere prosjektet på annen måte. Vi beklager at vi nå må utsette dette, men jobber videre med å få de økonomiske midlene på plass sånn at dette prosjektet kan realiseres.