Faaberg Fotball er meget stolte av å ha en veldig stor andel jenter i klubben. Gjennom de siste årene har det vært gjort en meget god jobb i våre jentelag. Dette har resultert i en rekordstor andel av jentespillere på Jorekstad. Vi har evnet å ta vare på alle jenter som har lyst til å spille fotball, samtidig har dette også skapt spillere som er en del av sone og kretslag i NFF Indre Østland.

Vi ønsker å bygge videre på og styrke den gode jobben som allerede gjøres ved å ansette en egen utviklingssjef for jenter. 1.mai ble Kim Solberg ansatt i denne rollen. Kim er tidligere toppspiller med erfaring fra norsk toppfotball samt flere år som profesjonell fotballspiller i Estland og Russland. Han har også jobbet som trener og spillerutvikler i toppklubb i disse landene.

De siste årene har Kim vært ansatt hos vår gode nabo og samarbeidsklubb Lillehammer Fotballklubb (LFK) som spillerutvikler. Her står han blant annet bak den gode jobben som har resultert i at flere spillere fra LFK nå er en del av norsk toppfotball. Gjennom samarbeidsavtalen med LFK kan klubbene nå gjøre felles nytte av de ressursene som er i klubbene, bla personell. Vi er utrolig glade for å få Kim med på laget på Jorekstad.

Utviklingssjefen vil få det øverste sportslige ansvaret for jentefotballen på Jorekstad. Han skal være våre treneres nærmeste støttespiller, samt å implementere sportsplanen som er felles for Faaberg Fotball og LFK. Samtidig skal produktet jentefotball utvikles videre med Kim som ansvarlig.

De siste sesongene har LFK og Faaberg arrangert fellestreninger i helgene for 11 og 12 år gamle gutter for hele regionen. Her har kun spillerutvikling vært i fokus. Dette har blitt et meget bra supplement til treninger spillere har i egen klubb/lag og blitt et meget godt produkt. Dette prosjektet videreføres nå for jenter, og vi kommer til å starte opp dette tilbudet for jenter på Jorekstad så fort koronarestriksjonene tillater det. Vi utvider også tilbudet til å gjelde helt opp til 16 år. Dette tilbudet er fullstendig klubbnøytralt og er åpent for absolutt alle spillere og klubber som ønsker det uten kostnad. Vi vil sende ut egen invitasjon på dette.

I løpet av sommeren vil vi også starte opp JenteXtra. Dette blir et fotballtilbud til alle jenter født 2008 til 2011. JenteXtra vil være treninger for alle jenter rett etter skoletid på ukedager. Her vil trenere og utviklingssjef stå klare på Jorekstad rett etter skoletid for å kjøre treninger for alle jenter som ønsker å trene fotball utover treninger med eget lag. JenteXtra vil også være klubbnøytralt og være åpent for alle jenter i regionen. Her vil vi også etter hvert tilby skyssordning til spillere fra andre skolekretser enn Jorekstad. JenteXtra vil også være kostnadsfritt å delta på.

Vi håper den ytterlige satsningen vi nå gjør på jentefotballen vil være med på å skape enda større entusiasme for jentefotball i regionen, og at vi i samarbeid med alle rundt oss vil skape et enda bedre fotballprodukt for jentene.

Vi ønsker Kim Solberg velkommen og lykke til!