NFF´s Fair play skolen er et morsomt, og enkelt konsept som setter raushet, god folkeskikk, og respekt i fokus. Her finnes det ingen rette eller feile svar - men et refleksjonskonsept der barna selv må tenke hva som er greit og ikke og hvordan det hadde vært vis de var i samme situasjon. Fair play skolen passer like godt for alle uansett hva man driver med. 

I Fair play skolen er hovedmålene:

  • Å gi lærere, trenere og andre en mulighet til aktivt å utforske moralske og etiske problemstillinger sammen med barn.
  • Gjennom refleksjon, diskusjon og oppgaver skal programmet bidra til mindre mobbing, større grad av inkludering og positive atferdsendringer i skole- og fotballmiljøet.

Vi gjennomførtet dette kuset med vårt G11 og G12 lag. Det gikk veldig bra, gutta ble satt i forkjellige settinger hvor de måtte reflektere seg fram til hva de mente og hvordan de hadde reagert. Guttene var flinke til å diskutere og sammen med god stemning ble det en relativ sosial, morsom, og ikke minst en lærerik kveld. Man merket at noen tok til seg mye ved refleksjonen og tok det i bruk det sekunet vi gikk ut av lokalet. 

Kurset besto av 7 moduler der 5 av de var historier de skulle reflektere rundt. I modul 6 skulle de sammen bli enige om laget sine regler i fair play. I modul 7 fikk de den vanskligste oppgaven her skall vi gjennomføre en Fair play turnering med fokus på glede, her skall gutta vise at de har tatt til seg det de reflekterte rundt og vi skall sammen gjennomføre en intern turnering der glede er det eneste målet som vi teller.

Vi takker en meget engasjert spillergruppe fra G11 og G12 for en meget givende kveld på Jorekstad.

Daniel Mæhlum, Trener G11 og G12.