Velkommen til JenteXtra

JenteXtra er åpent for alle jenter fra 14 - 17 år uavhengig av klubbtilhørighet. Vi er et uavhengig klubbtilbud som skal legge tilrette for supplerende aktivitet til alle jenter som ønsker det utover felles lagaktivitet i egen klubb.

JenteXtra ledes av spillerutvikler Kim Solberg, samt trenere fra flere klubber i distriktet.

JenteXtra er foreløpig et gratis tilbud vi tilbyr alle spillere i vår region.

Eventuelle spørsmål rettes til Kim Solberg på tlf 911 74 856 eller epost kimsolberg190281@gmail.com

Velkommen til JenteXtra!

Tilbake