Barn født i 2014 -2017 (4 år t.o.m 2.klasse)!

Innendørs tilbud høst 2021

Barna deles inn i 2 grupper etter alder (barnehagebarn og skolebarn), og treningen foregår inne i Jorekstadhallen på hver sin halvdel av hallen.

Treningstid:

8 tirsdager fra og med 19.10.21, kl. 17:45 – 18:45 i Idrettshallen på Jorekstad.

For barn født 2012 og 2013 blir det bading på Jorekstad, se informasjon lengre ned på siden. Etter nyttår tilbys skøytelek og lysløyperenn for alle, mer info om det kommer rundt juletider.

Rutiner ved fremmøte:
  • Vi oppfordrer alle til å starte med håndsprit da de ankommer Joreksta
  • Ingen går inn i hallen før kl.17.45.
  • Ved luftveissymptomer må deltakeren holde seg hjemme
  • Vi ber alle foreldre snakke med barna om å høre på instruktøren og forholde seg til reglene de setter, slik at vi klarer å gjennomføre trygge og gode treninger i hallen i høst.

Vi håper alle foresatte stiller seg positive til å bidra med opprigging og nedrigging av utstyr under treningene for mest mulig effektivitet.

Påmelding:
 
For nye medlemmer kan påmelding kan gjøres direkte på e-post til mastisko@msn.com eller man kan søke medlemskap via SPOND-appen på følgende link: https://group.spond.com/HVKNC
 
Ved E-post skal denne inneholde: navn, fødselsdato og adresse på deltaker, samt kontaktinfo på foresatt(e) (navn, telefonnummer og e-post på minst èn foresatt). Medlemsappen SPOND kan lastes ned på mobil. Via appen kan man melde deltakeren av eller på de ulike øktene.
 
Barn i 3. og 4. trinn!

Bading:

For barn født 2012 og 2013 har vi fått på plass bading også i år, med oppstart torsdag 21.10.21. Det blir hver torsdag i 8 uker, fra kl. 18.00 - 19.00. Det blir ren bading og vannlek, da vi ikke har svømmeinstruktør.

Til foreldrene:

Badinga gjennomføres på dugnad fra foreldrene, der 3 foresatte må stille som badevakter hver gang. 1 i guttegarderoben, 1 i jentegarderoben, og 1 som går direkte i badet og venter der til ungene kommer. Alle 3 er med og holder oversikt mens badinga pågår, og sørger for at leken går pent for seg. De voksne trenger ikke badetøy, med mindre de selv ønsker. Ved stor overvekt av 1 kjønn på deltakerne, kan f.eks guttemødre måtte stille som vakt i jentegarderoben for at det skal bli jevn fordeling av badevakter blant foreldrene. Vaktliste før bading prøver vi å få utarbeidet før oppstarten.

Rutiner ved fremmøte:

• Alle må starte med håndsprit da de ankommer Jorekstad.
• Alle opptrer rolig og venter samlet på å få armbånd til garderobeskap. Påminnelse før inngang til badet om at alle må oppføre seg rolig og ta hensyn til andre som bruker badeanlegget. Deltakerne kan bli bortvist hvis de ikke respekterer reglene.
• Ved luftveissymptomer må deltakeren holde seg hjemme.

Påmelding:

Vi MÅ ha påmelding fra de som vil være med, og setter et tak på max 20 deltakere.

Det blir dermed førstemann til mølla. Rudsbygd IL skal ha bading på onsdager, så de som er medlemmer der oppfordres til å bli med dem og ikke oppta plasser på 2 badegrupper.
Påmelding gjøres direkte på e-post til mastisko@msn.com eller man kan søke medlemskap via SPOND på følgende link: https://group.spond.com/HVKNC. Ved påmelding via E-post skal den inneholde: navn, fødselsdato og adresse på deltaker, samt kontaktinfo på foresatt(e) (navn, telefonnummer og e-post på minst 1).

Medlemsappen SPOND kan lastes ned på mobil, og er den samme vi bruker i Faaberg Fotball. Via appen kan man melde deltakeren av eller på de ulike tirsdagene.

Pris for idrettskolen 2020/2021: kr 600,- pr. barn.

For de som allerede er medlem i fotballen betales det ikke idrettsskolekontingent i tillegg.

Nytt av året: Lillehammer kommune er pilot for Fritidskortet.

Høsten 2021 og våren 2022 får barn og ungdom 6-18 år et gavekort på kr. 1000,- hvert halvår til fast, organisert aktivitet. Se mer her:

https://www.lillehammer.aktiv-fritid.no/https://

www.lillehammer.kommune.no/fritidskortet-er-tilgjengelig-naa.6375330-174090.html

 

Vi ønsker små og store velkommen til en ny høst med trening, leik og moro på Jorekstad!

Marthe Stine Rustad, leder av Faaberg Idrettsskole.