Interimstyret håper så mange som mulig møter opp slik at idrettslaget får gjennomført et årsmøte som er solid forankret hos medlemmene. Ønsket fremover er å få til en positiv "restart" for FIL/FF som er det viktigste sosiale ankeret i bygda vår - både for barna våre og for de voksne.

Årsmøtet vil avholdes innenfor gjeldende retningslinjer og anbefalinger iht smittevern.

Vedlagt er offisiell innkalling (se PDF-vedlegg).