Som kjent har kunstgressbanen på Jorekstad skader etter flom. Klubben har fått en større erstatningssum for skadene. Kunstgressdekket er fremdeles i brukbar stand, men forsikringssummen vi fikk må brukes i år, hvis vi ikke skal miste disse.
 
Styret i Faaberg IL har derfor inngått kontrakt med selskapet UNISPORT om utskifting av kunstgresset. Se link for info om kunstgress-systemet vi går for.
 
Arbeidet vil bli gjort i fotballferien, og vi sikter på å være ferdig i tide til Faabergturneringen. Styret håper at alle spillere og trenere som er berørt har forståelse for at det er nødvendig og at vi med dette vil få et tipp topp anlegg igjen som forhåpentligvis blir stående beskyttet i mange år fremover.
 
Kontaktpersoner for dette arbeidet på vegne av Faaberg IL er Stig Tore Paulsen og Erland Brenne.