Under (og vedlagt i PDF) er innkalling til årsmøte. Sakspapirer blir sendt ut før årsmøtet. Innmelding av saker som ønskes tatt opp bes sendes innen 9. juni 2022. 

Mvh Styret i Faaberg Fotball - Faaberg IL

 

Innkalling til årsmøte Faaberg Fotball - Faaberg Idrettslag

Dato 16.06.2022
Kl. 18.00
Sted Jorekstad

Agenda
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, referent og 2 stk. til å underskrive årsmøteprotokoll
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap 2021
6. Budsjett 2022
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2022
9. Informasjon om ny lovnorm
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
11. Valg
12. Avslutning