Ingen dommer er det samme som ingen kamp. Vi er helt avhengige av våre dyktige klubbdommere og rekruttdommere for å kunne spille fotball i klubben vår. Klubben har en egen klubbdommeransvarlig som har ansvar for å følge opp våre klubbdommere. Klubben arrangerer årlig klubbdommerkurs hvor alle våre spillere i ungdomsavdelingen blir invitert.

I forbindelse med gjennomføring av kamper i barne og ungdoms fotballen har vi laget retningslinjer:

Før kamp

Som lagleder i Faaberg Fotball har du ansvaret for å kontakte oppsatt dommer på din kamp minst 1 dag i forveien på sms eller telefon.

Du skal også ta med dommerregningskjema for å dokumentere oppgjøret med dommeren. Ligger som vedlegg her i dommerhjørnet.

Dersom dommeren ikke har anledning til å stille og ikke har ordnet en stedfortreder skal lagleder forespørre en annen dommer. Liste over alle klubbens dommere ligger i listen under.

Dersom ingen av disse dommerne kan skal lagleder varsle klubbens dommeransvarlig.

Utstyr til dommeren

Vest til klubbdommer og kampvert henger i gangen på klubbhuset.

Dersom dommeren mangler fløyte må du hente dette på kontoret som ligger ved siden av utstyrsboden (det som er dommerboden under Faabergturneringen). Det er samme nøkkel som til utstyrsboden. Her finner du også klokke, penn og papir for utlån dersom deommeren mangler det. Husk å få tilbake klokka fra dommeren etter kampen og legg den på plass der du fant den slik at den er tilgjengelig for andre dommere senere. Det ligger også et par ekstra fairplayvester her.

Etter kamp

  1. Fyll ut dommerregningsskjemaet og få underskrift av dommeren og skriv under selv. Husk å påfør dommerens navn med blokkbokstaver og husk kontonummer.
  2. Dommerregnisngsskjemaet legges i postkassa på garsjen i Søndre Sving.
  3. Leder vil hente dommerregningsskjema, og legger dette til utbetaling til klubbdommer.

Dommersatser

Mer informasjon om dommer finner du hos NFF: https://www.fotball.no/dommer/

 

 

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Klubbdommeransvarlig Tobias Haugen tobhaug04@gmail.com 98134814